Kund och skog, hand i hand

Vi på Hogda vill att både kunden och skogen ska känna sig nöjd. Vi kombinerar erfarenhet med moderna hjälpmedel efter bästa avvägning. Med ett tränat öga för skogsbruk ser vi till att du får ut det bästa av din skog.

Haglöfs dataklave

Skogsbruksplaner

Vi arbetar med den senaste tekniken som stöd för upprättande av planen. Den nya laserskanningen kombinerad med fältinventeringar möjliggör hög kvalité på din skogsbruksplan. Planen kan även kombineras med högupplöst ortofoto från drönare.

Har du en äldre plan som behöver ajourhållas kontakta oss så kan vi berätta hur.

 
 

Konsultation

Med vår breda erfarenhet inom skog  kan vi ge konsultation inom flera områden. Som till exempel rimlighetskontroll av reservatsersättningar, skoglig planering och andra frågor.

Tallskog

Våra skogstjänster

Ny Skogsbruksplan

Den nya planen innehåller omfattande information om din skog baserat på fältbesök och aktuella kartor.

Uppdatering skogsbruksplan

Uppdatering eller kontroll av en äldre plan kan i vissa fall vara ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Snabbplan

Har du en behov av en plan snabbt och översiktligt är detta ett bra alternativ.

Skogsbrukplan online

Tillgång till planen i molnet, i din telefon, dator eller tablet. Kontakta oss för mer information.

Naturvärdesbedömning

För att bedöma ett områdes naturvärden  använder vi oss av skogsbiologernas metod.

Konsultation

Vill du ha ett bollplank i skogliga frågor så erbjuder vi konsultation inom en rad områden. 

Kunder och partners

Holmen
Sveaskog
Dianthus