Miljöarbete

Vi vet att det inte är lätt att leva och arbeta hållbart för miljön.
Vi gör det vi kan, som en liten del i det stora arbete vi måste göra tillsammans för miljön.

Skogsbruksplan

Att ha en god plan på skogen skapar en grund för att få ut det mesta av skogen. En bra skött skog tar upp koldioxid och ger samtidigt förnyelsebart material till träindustrin. 

Drönarflygning

Inventering och ortofoto som tidigare bara var möjligt från flyg och helikopter kan nu för tiden göras från en långt mer miljövänlig drönare. Dessutom stör det djurlivet betydligt mindre.

Utbildning och certifiering

Vi utbildar oss för att hålla oss uppdatera inom miljö och hållbarhet och kunna minska vårat avtryck på miljön. Vi är certifierade i hållbart skogsbruk enligt PFCS standard.

Bil och resor

Vi kör ECO-drive och låter resan hellre ta nån minut extra än att slösa på bränsle. Genom  samlade resor och samåkning sparar vi på miljön. Vi tankar med HVO-diesel eller biodiesel i mån av tillgång.

Utrustning

Nykonsumption står för en stor del av koldioxidutsläpp. Det vi kan göra är att handla hållbart. All vår utrustning väljs noggrant ut med kvalitet och hållbarhet i fokus. Vi lagar hellre saker än köper nytt.

Källsortering

Vi strävar efter att använda så lite förbrukningsmaterial som möjligt. Det som ändå används källsorteras. De produkter vi använder väljs utifrån hållbarhet och låg miljöpåverkan.

miljö